4 ndërmarrje publike e RTK-ja me mangësi në fushën e raportimit financiar
Lajme / Raportet e auditimit

4 ndërmarrje publike e RTK-ja me mangësi në fushën e raportimit financiar

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar raportet e auditimit për Radio Televizionin e Kosovës (RTK), ndërmarrjen publike banesore (NPB), ndërmarrjen publike hidroekonomike “Ibër – Lepenc”, hekurudhat e Kosovës – “Infrakos”,  si dhe kompaninë rajonale të mbeturinave ”Uniteti”. Në një njoftim të ZKA-së thuhet se rezultatet e auditimit tregojnë se këto institucione publike kanë mangësi të