Regjistrimi i popullsisë, nga ASK thonë se është kaluar shifra prej  1.5 milionë
Lajme / Statistika

Regjistrimi i popullsisë, nga ASK thonë se është kaluar shifra prej  1.5 milionë

Dje në Kosovë ka përfunduar procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, edhe në komunat të cilat kishin kërkuar shtyrjen e afatit për një javë në mënyrë që të përmbyllin suksesshëm këtë proces. Për procesin e regjistrimit ka folur drejtuesi i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, i cili ka deklaruar numri