Pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të përgjegjshëm ndaj procesit të regjistrimit të popullsisë
Lajme / Terren

Pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të përgjegjshëm ndaj procesit të regjistrimit të popullsisë

Kur kanë mbetur edhe pak ditë deri në përfundim të procesit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë, pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian po vazhdojnë ta kryejnë këtë obligim ligjor e shtetërorë. Ata që po e mbikëqyrin këtë proces flasin për gatishmërinë e plotë të qytetarëve për t’u regjistruar, kurse, përkundër mungesës së informimit