Qeveria e Shqipërisë krijon Agjencinë Kombëtare të Diasporës
Shqipëria / Vendim

Qeveria e Shqipërisë krijon Agjencinë Kombëtare të Diasporës

Me vendim të Këshillit të Ministrave të Shqipërisë është ngritur struktuara e re e quajtur Agjencia Kombëtare e Diasporës. Roli i kësaj agjencie është të kontribuojë, të nxisë e të promovojë rritjen e vlerave dhe të traditave më të mira kombëtare të diasporës. Kjo agjenci do të jetë nën varësinë e ministrisë përgjegjëse për çështjet